רישום הנישואין במשרד הפנים

בשביל להרשם בארץ כנשואין יש תהליך שצריך לעבור מול משרד הפנים.

תהליך זה נקרא – שינוי במצב אישי.

איך מבצעים שינוי במצב האישי?

 לאחר טקס הנישואין בזום וקבלת תעודת הנישואין עם חתימת האפוסטיל, יש לבצע בקשה

לשינוי מצב אישי במשרד הפנים, יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 

– תעודת הזהות של שני בני הזוג.

– תעודת נישואין מקורית.

– דרכון ישראלי אם ישנו.

– תעודת מצב אישי קודמת (למי שאינו תושב הרשום במרשם האוכלוסין) – אם התעודה הונפקה

בחוץ לארץ, עליה להיות מקורית, מאומתת ומתורגמת לעברית בתרגום נוטריוני.

 

בנוסף, מומלץ לבדוק את הדרישות המדוייקות של משרד הפנים לבני זוג שנשאו בחו”ל כאן.

 

*אין צורך בתרגום לעברית כפי המצויין באתר של משרד הפנים.